(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 14/11/2021 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn ủy quyền như sau:

Đấu giá Quyền khai thác khoáng sản Mỏ đá vôi Nà Bia, xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn

Ngày 14/11/2021, đấu giá quyền khai thác khoáng sản Mỏ đá vôi Nà Bia tại huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn ảnh 1
Ngày 14/11/2021, đấu giá quyền khai thác khoáng sản Mỏ đá vôi Nà Bia tại huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn ảnh 2
Ngày 14/11/2021, đấu giá quyền khai thác khoáng sản Mỏ đá vôi Nà Bia tại huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn ảnh 3
Ngày 14/11/2021, đấu giá quyền khai thác khoáng sản Mỏ đá vôi Nà Bia tại huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn ảnh 4
Ngày 14/11/2021, đấu giá quyền khai thác khoáng sản Mỏ đá vôi Nà Bia tại huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn ảnh 5