(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Phương Nam - Quảng Trị thông báo đấu giá tài sản vào ngày 14/11/2020 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Gio Linh ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Phương Nam; Địa chỉ: 52B Trần Hưng Đạo, Phường 1, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Gio Linh; Địa chỉ: xã Phong Bình, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị

3. Thời gian, địa điểm tổ chức công bố giá: Bắt đầu vào lúc 08h00, ngày 14/11/2020 (Thứ 7) tại Hội trường UBND huyện Gio Linh (Địa chỉ: Khu phố 9, TT Gio Linh, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị).

4. Tên tài sản, nơi có tài sản: Quyền sử dụng 15 lô đất tại Công trình Phát triển điểm dân cư xã Gio Mỹ (giai đoạn 2), huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

5. Giá khởi điểm, mức nộp tiền đặt trước:

- Giá khởi điểm: Từ 405.000.000 đ đến 478.830.000, đồng;

- Mức nộp tiền đặt trước: 80.000.000đ/lô đất/hồ sơ.

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

* Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 11/11/2020 (trong giờ hành chính), khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản số 077 1000 111789 của Công ty đấu giá hợp danh Phương Nam mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Quảng Trị tại địa chỉ: Số 51 Trần Hưng Đạo, Phường 1, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị hoặc Số 02, đường 2 tháng 4, TT Gio Linh, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị (Khách hàng có thể tự nguyện nộp trước thời gian quy định vì lý do cá nhân). Khách hàng tham gia bao nhiêu lô thì nộp tiền tương ứng với số lô tham gia đấu giá. Không ghi rõ số lô tham gia đấu giá trên giấy nộp tiền.

Khoản tiền đặt trước của người tham gia không trúng đấu giá được trả lại trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá.

* Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá và bỏ phiếu: Kể từ ngày thông báo niêm yết việc đấu giá tài sản đến ngày 11/11/2020 (trong giờ hành chính), cụ thể như sau:

+ Kể từ ngày thông báo niêm yết việc đấu giá tài sản đến ngày 09/11/2020 tại Công ty Đấu giá hợp danh Phương Nam;

+ Từ ngày 10/11 đến 11/11/2020 tại Ban QLDA ĐTXD và Phát triển quỹ đất huyện Gio Linh (Địa chỉ: xã Phong Bình, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị).

* Điều kiện: Có đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Công ty Đấu giá hợp danh Phương Nam); Thuộc đối tượng Nhà nước giao đất tại Điều 55 Luật Đất Đai 2013; Một hộ gia đình chỉ được cử một cá nhân đại diện tham gia đấu giá. Thủ tục cử (hoặc ủy quyền) đại diện tham gia đấu giá phải thực hiện theo quy định của Luật Dân sự.

* Cách thức đăng ký: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá hợp danh Phương Nam.

7. Cách thức đấu giá; Phương thức đấu giá:

- Cách thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu kín gián tiếp;

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Vậy, Công ty thông báo cho khách hàng có nhu cầu đến làm thủ tục tham gia đấu giá. Muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ: Ban QLDA ĐTXD và Phát triển quỹ đất huyện Gio Linh, Điện thoại: 0915 654 006 hoặc Công ty Đấu giá hợp danh Phương Nam, Điện thoại: 0915.044.246.

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ KHỞI ĐIỂM CÁC LÔ ĐẤT ĐẤU GIÁ

Ngày 14/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị ảnh 1
Ngày 14/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị ảnh 2