(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt và Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 14/11/2020 như sau:
Ngày 14/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đông Anh, Hà Nội ảnh 1