(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 14/11/2019 do Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và Du lịch tỉnh Nam Định ủy quyền như sau:

Đấu giá tài sản Nhà nước thanh lý do Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và Du lịch tỉnh Nam Định (Địa chỉ: 128 Trần Huy Liệu – Thành phố Nam Định) xử lý:

Tài sản đấu giá:

- 01 chiếc xe ô tô con 05 chỗ ngồi, nhãn hiệu DAEWOO CDX, màu đen, biển kiểm soát: 18B - 3079, số khung VVAVWZYH 00221, số máy C20SED 072734 theo giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số A 0002285 do phòng CSGT-TT-Công an tỉnh Nam Định cấp tháng 6 năm 2000 cho Sở văn hoá thông tin Nam Định

Giá khởi điểm: 12.500.000đ (Mười hai triệu năm trăm nghìn đồng)

Số tiền đặt trước: 2.000.000đ /01 hồ sơ tham gia đấu giá 

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000đ /01 hồ sơ tham gia đấu giá

- Thời hạn bán và nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 28/10/2019 đến ngày 11/11/2019 (Trong ngày, giờ hành chính)

- Thời hạn nhận tiền đặt trước: Ngày 11, 12, 13/11/2019 (Trong giờ hành chính)

- Thời hạn xem tài sản: ngày 07, 08/11/2019 (Trong giờ hành chính)

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định tại Luật đấu giá tài sản năm 2016 có nhu cầu tham gia đấu giá.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá mua và nộp hồ sơ tại trung tâm; nộp tiền đặt trước bằng hình thức nộp tiền vào tài khoản của trung tâm mở tại ngân hàng theo q  uy định cụ thể tại quy chế đấu giá tài sản.

- Phương thức đấu giá: đấu giá theo phương thức trả giá lên

- Hình thức đấu giá: bằng bỏ phiếu kín, đồng loạt, trực tiếp, nhiều vòng tại nơi tổ chức đấu giá.

- Thời gian tổ chức đấu giá: Dự kiến từ 10 giờ 00 phút ngày 14 tháng 11 năm 2019

(Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm theo đúng thời hạn trên)

- Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và tổ chức đấu giá: Trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định (Số 169 Mạc Thị Bưởi, thành phố Nam Định. Số điện thoại: 0228.3836335).