(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 14/11/2019 do Ngân hàng NN & PTNT VN - CN3 ủy quyền như sau:

Tài sản 1: QSDĐ của 782 m2, thuộc thửa đất 244, TBĐ số 1a; Tài sản 2: QSDĐ của 495 m2 CLN, thuộc thửa đất 91, TBĐ số 1a; Tài sản 3: QSDĐ của 4918 m2, thuộc thửa đất 383, TBĐ số 1a cùng tại P. Mỹ Xuân, TX. Phú Mỹ, tỉnh BR – VT.

Giá khởi điểm: 70.078.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm.

Người có tài sản: Ngân hàng NN & PTNT VN - CN3. Đ/c: Số 112 Trần Quốc Thảo, P.7, Q.3, TP.HCM.

Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành. Đ/c: Số 336An Dương Vương, P.4, Q.5, TP.HCM.

Bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết đến 17h00, ngày 11/11/2019 tại số 336 An Dương Vương, P.4, Q.5, TP.HCM.

Thời hạn nộp tiền đặt trước: Trong giờ hành chính các ngày 11, 12, 13/11/2019, trừ trường hợp tổ chức ĐGTS và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác. Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty ĐGHD Bến Thành theo quy định.

Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Lúc 10h30, ngày 14/11/2019 tại số 336 An Dương Vương, P.4, Q.5, TP.HCM.

Liên hệ: 028.66820690; Website: daugiabenthanh.com.