(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 14/10/2021 do Phòng cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Đà Nẵng ủy quyền như sau:

- Tài sản 01: Xe ô tô con 02 chỗ ngồi đã qua sử dụng, nhãn hiệu BMW - Tài sản 02: Xe ô tô con 05 chỗ ngồi đã qua sử dụng, nhãn hiệu PORSCHE

Phòng cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Đà Nẵng

Ngày 14/10/2021, đấu giá xe ô tô đã qua sử dụng tại thành phố Đà Nẵng ảnh 1
Ngày 14/10/2021, đấu giá xe ô tô đã qua sử dụng tại thành phố Đà Nẵng ảnh 2
Ngày 14/10/2021, đấu giá xe ô tô đã qua sử dụng tại thành phố Đà Nẵng ảnh 3