(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 14/10/2021 do Công ty Điện lực Hóc Môn ủy quyền như sau:
Ngày 14/10/2021, đấu giá vật tư thu hồi thanh lý tại TP.HCM ảnh 1