(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Kiên Giang thông báo đấu giá tài sản vào ngày 14/10/2021 do Trường Tiểu học thị trấn Sóc Sơn ủy quyền như sau:

Thanh lý tháo dỡ dãy 02 phòng học và 01 văn phòng của trường tiểu học thị trấn Sóc Sơn.

Trường Tiểu học thị trấn Sóc Sơn

Ngày 14/10/2021, đấu giá tháo dỡ từ 2 phòng học và 1 văn phòng tại Hà Nội ảnh 1
Ngày 14/10/2021, đấu giá tháo dỡ từ 2 phòng học và 1 văn phòng tại Hà Nội ảnh 2