(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Kiên Giang thông báo đấu giá tài sản vào ngày 14/10/2021 do Trường tiểu học Hiệp Bình ủy quyền như sau:
Ngày 14/10/2021, đấu giá thanh lý tháo dỡ 4 phòng học tại tỉnh Kiên Giang

Thanh lý tháo dỡ dãy 04 phòng học của trường tiểu học Hiệp Bình

Trường tiểu học Hiệp Bình

Ngày 14/10/2021, đấu giá thanh lý tháo dỡ 4 phòng học tại tỉnh Kiên Giang ảnh 1
Ngày 14/10/2021, đấu giá thanh lý tháo dỡ 4 phòng học tại tỉnh Kiên Giang ảnh 2