(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 14/10/2021 do Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng ủy quyền như sau:
Ngày 14/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh ảnh 1