(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình thông báo đấu giá tài sản vào ngày 14/10/2021 do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bảo Thắng ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với 07 thửa đất tại xã Bản Cầm và thị trấn Nông trường Phong Hải. Tại Thị trấn Nông trường Phong Hải: - Vị trí: Đường N6, TDP số 04, thị trấn Nông trường Phong Hải, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Số lượng: 01 thửa đất (Thửa số179); Có diện tích 155,3m2. - Đơn giá khởi điểm đấu giá từ: 3.000.000 đồng/m2. Tại xã Bản Cầm - Vị trí tại thôn Na Năng, xã Bản Cầm, huyện Bảo Thắng tỉnh Lào Cai. Số lượng 06 thửa (Từ thửa số 474 đến thửa số 479); Mỗi thửa có diện tích từ 140 m2 đến 198,4 m2. Tổng diện tích 983,6 m2 - Đơn giá khởi điểm đấu giá từ :1.500.000 đồng/m2

Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bảo Thắng

Ngày 14/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 7 thửa đất tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai ảnh 1
Ngày 14/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 7 thửa đất tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai ảnh 2
Ngày 14/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 7 thửa đất tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai ảnh 3
Ngày 14/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 7 thửa đất tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai ảnh 4