(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Đắk Lắk thông báo đấu giá tài sản vào ngày 14/10/2021 do Sở Tài Chính tỉnh Đắk Lắk ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất (khu đất góc đường Trường Chinh giao nhau với đường Lê Thị Hồng Gấm) phường Tân Lợi, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk a) Quyền sử dụng đất: Thửa đất số 416 (số cũ 393), tờ bản đồ số 84; Diện tích: 2.252,6 m2; Mục đích sử dụng đất: Đất thương mại dịch vụ;Thời hạn sử dụng: 50 năm. Hình thức nộp tiền: Trả tiền thuê đất hàng năm Giá khởi điểm: 889.712.000đồng/năm (Tám trăm tám mươi chín triệu, bảy trăm mười hai nghìn đồng) b) Tài sản gắn liền với đất: Móng nhà đã đầu tư trên đất khi nhà nước thu hồi đất của Công ty TNHH Phú Thành Giá khởi điểm: 1.218.247.000đồng (Một tỷ, hai trăm mười tám triệu, hai trăm bốn mươi bảy nghìn đồng). Quy hoạch kiến trúc: Mật độ xây dựng: Tối đa 80% Tầng cao (đất thương mại dịch vụ) tối đa: 07 tầng Địa chỉ thửa đất: khu đất tại góc đường Trường Chinh giao nhau với đường Lê Thị Hồng Gấm) phường Tân Lợi, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. c) Quy định chấp hành về pháp luật đầu tư: Tổ chức trúng đấu giá sau khi thực hiện đầu tư trên đất chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải lập thủ tục đầu tư xây dựng dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật khác có liên quan, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận, phê duyệt.

Sở Tài Chính tỉnh Đắk Lắk

Ngày 14/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 2.252,6 m2 đất tại TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk ảnh 1
Ngày 14/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 2.252,6 m2 đất tại TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk ảnh 2
Ngày 14/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 2.252,6 m2 đất tại TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk ảnh 3
Ngày 14/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 2.252,6 m2 đất tại TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk ảnh 4
Ngày 14/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 2.252,6 m2 đất tại TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk ảnh 5