(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo đấu giá tài sản vào ngày 14/10/2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Nam Đông ủy quyền như sau:

10 lô đất tại khu Quy hoạch cụm dân cư tổ dân phố 1, thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Nam Đông

Ngày 14/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 10 lô đất tại huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 1
Ngày 14/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 10 lô đất tại huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 2
Ngày 14/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 10 lô đất tại huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 3
Ngày 14/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 10 lô đất tại huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 4
Ngày 14/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 10 lô đất tại huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 5