(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 14/10/2021 do Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng ủy quyền như sau:

Mặt nạ phòng độc, bộ cung cấp nguồn độc lâp. Giá khởi điểm: 500.000 đồng.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng

Ngày 14/10/2021, đấu giá mặt nạ phòng độc, bộ cung cấp nguồn độc lập tại thành phố Đà Nẵng ảnh 1
Ngày 14/10/2021, đấu giá mặt nạ phòng độc, bộ cung cấp nguồn độc lập tại thành phố Đà Nẵng ảnh 2
Ngày 14/10/2021, đấu giá mặt nạ phòng độc, bộ cung cấp nguồn độc lập tại thành phố Đà Nẵng ảnh 3