(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Số 5 - Quốc gia thông báo đấu giá tài sản vào ngày 14/10/2021 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Nam Từ Liêm ủy quyền như sau:

Củi, gỗ thu hồi sau khi thực hiện công tác cắt tỉa cây xanh, xử lý cây chết, cây nguy hiểm trên địa bàn quận Nam Từ Liêm năm 2020

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Nam Từ Liêm

Ngày 14/10/2021, đấu giá củi, gỗ thu hồi tại Hà Nội ảnh 1
Ngày 14/10/2021, đấu giá củi, gỗ thu hồi tại Hà Nội ảnh 2
Ngày 14/10/2021, đấu giá củi, gỗ thu hồi tại Hà Nội ảnh 3
Ngày 14/10/2021, đấu giá củi, gỗ thu hồi tại Hà Nội ảnh 4