(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tìa sản tỉnh Quảng Ngãi thông báo đấu giá tài sản vào ngày 14/10/2021 do Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn ủy quyền như sau:
Ngày 14/10/2021, đấu giá công cụ, dụng cụ đã qua sử dụng tại tỉnh Quảng Ngãi ảnh 1