(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Hà Nội thông báo đấu giá tài sản vào ngày 14/10/2021 do Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ủy quyền như sau:

03 xe ô tô cũ đã qua sử dụng

Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Ngày 14/10/2021, đấu giá 03 xe ô tô cũ đã qua sử dụng tại Hà Nội ảnh 1
Ngày 14/10/2021, đấu giá 03 xe ô tô cũ đã qua sử dụng tại Hà Nội ảnh 2
Ngày 14/10/2021, đấu giá 03 xe ô tô cũ đã qua sử dụng tại Hà Nội ảnh 3
Ngày 14/10/2021, đấu giá 03 xe ô tô cũ đã qua sử dụng tại Hà Nội ảnh 4