(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Đồng Nai thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 14/10/2020 do Kho bạc nhà nước tỉnh Đồng Nai ủy quyền như sau:
Ngày 14/10/2020, đấu giá xe ô tô Toyota tại tỉnh Đồng Nai ảnh 1
Ngày 14/10/2020, đấu giá xe ô tô Toyota tại tỉnh Đồng Nai ảnh 2
Ngày 14/10/2020, đấu giá xe ô tô Toyota tại tỉnh Đồng Nai ảnh 3