(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam Á thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 14/10/2019 do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam ủy quyền như sau:

Bên có tài sản: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

Địa chỉ:  Số 02 Láng Hạ, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

Tài sản đấu giá:

- Tài sản: Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thửa đất số 558, tờ bản đồ số 104, tọa lạc tại phường Tam Bình, quận Thủ Đức, TP.HCM. Diện tích: 382,8 m2.

Lưu ý: Đây là tài sản thế chấp Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam bán đấu giá để thu hồi nợ vay theo Nghị định 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 và các văn bản sửa đổi bổ sung của Chính phủ về giao dịch bảo đảm. Người mua trúng đấu giá tự chịu trách nhiệm và tự chịu mọi chi phí phát sinh trong quá trình bàn giao tài sản trúng đấu giá.

Giá khởi điểm:

- Tài sản: 14.825.549.070 đồng. Tiền đặt trước: 20%.       

Thời gian xem tài sản, thời gian bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá:

- Tài sản: Đến hết 09 giờ 00’, ngày 10/10/2019.

Hạn nộp tiền đặt trước:

- Tài sản: Từ 08 giờ 00’, ngày 08/10/2019 đến hết 09 giờ 00’, ngày 11/10/2019.

Thời gian dự kiến bán đấu giá:

- Tài sản:  Lúc 09 giờ 00’, ngày 14/10/2019.

Nơi tổ chức bán đấu giá: Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam Á. Địa chỉ: Lầu 3 số 25K Phan Đăng Lưu, Phường 3, Q. Bình Thạnh, TP.HCM. Hoặc có thỏa thuận khác.

Điều kiện tham gia đấu giá: Theo Luật Đấu giá tài sản.

Hình thức - Phương thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói, phương thức đấu giá lên

Địa điểm bán hồ sơ, nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: Tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam Á. Địa chỉ: Lầu 3 số 25K Phan Đăng Lưu, Phường 3, Q. Bình Thạnh, TP.HCM. ĐT: 0903750388.