(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Xuân Trường phối hợp cùng Phòng Tài Chính- Kế Hoạch huyện Vụ Bản và UBND Thị trấn Gôi thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 14/10/2019 do Ủy ban nhân dân huyện Vụ Bản ủy quyền như sau:

QSDĐ CHO NHÂN DÂN LÀM NHÀ Ở TẠI KHU ĐÔ THỊ THỊ TRẤN GÔI, HUYỆN VỤ BẢN (GIAI ĐOẠN 4)

I. TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN: Công ty đấu giá hợp danh Xuân Trường

II. TỔ CHỨC CÓ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ: Ủy ban nhân dân huyện Vụ Bản. (Tên đơn vị được giao xử lý việc đấu giá QSDĐ: Phòng Tài Chính- Kế Hoạch huyện Vụ Bản và UBND Thị trấn Gôi.)

III. THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÁC LÔ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 89 lô (thửa) đất; Tổng diện tích là: 11.876,4 m2, với tổng giá khởi điểm là: 67.924.080.000 đồng, thuộc khu đô thị thị trấn Gôi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, cụ thể như sau:

S

T

T

Vị trí trên BĐĐC

Số lô

Tổng diện tích (m2)

Giá khởi điểm (đ/m2)

Tổng giá

khởi điểm (đ)

Tiền đặt trước (đ/lô)

Phí hồ sơ (đ/hồ sơ)

Khu vực

Vị trí

Lô số

1

BT-03

BT23-BT24

02 lô

630

7.000.000

4.410.000.000

400.000.000

500.000

Tuyến đường D3 (Mặt cắt 4*-4*)

2

BT-04

BT03-BT11

09 lô

2.584

4.700.000

12.144.800.000

250.000.000

500.000

Tuyến đường N1 (Mặt cắt 6-6)

3

BT-04

BT12-BT20

09 lô

2.584

6.700.000

17.312.800.000

350.000.000

500.000

Tuyến đường N3 (Mặt cắt 2-2)

4

CL-04

CL121-CL142

22 lô

2.214,4

4.700.000

10.407.680.000

80.000.000

200.000

Tuyến đường N1 (Mặt cắt 6-6)

5

CL-06

CL217-CL223

07 lô

664

6.700.000

4.448.800.000

100.000.000

500.000

Tuyến đường D2 (Mặt cắt 1-1)

6

CL-06

CL224-CL243

20 lô

1.600

5.500.000

8.800.000.000

85.000.000

200.000

Tuyến đường N4A (Mặt cắt 5-5)

7

CL-06

CL244- CL263

20 lô

1.600

6.500.000

10.400.000.000

104.000.000

500.000

Tuyến đường N5 (Mặt cắt 3-3)

Tổng cộng

89lô

11.876,4

67.924.080.000

2. Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá

2.1. Ngày mở cuộc đấu giá: Buổi sáng từ 07 giờ 30 phút ngày 14/10/2019 (thứ 2)

2.2. Địa điểm mở cuộc đấu giá: Tại Hội trường trụ sở UBND TT Gôi

3. Thời gian, địa điểm bán và thu nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian, địa điểm bán và thu nhận hồ sơ: Từ ngày Niêm yết thông báo đến 16 giờ00’ ngày 11/10/2019 (trong giờ hành chính) tại trụ sở UBND thị trấn Gôi.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: 02 ngày (ngày 07 và ngày 08/10/2019).

Địa điểm: Tại khu đô thị thị trấn Gôi, huyện Vụ Bản.

Ngoài thời gian trên người tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu thực địa khu đất đấu giá, không nhất thiết phải qua tổ chức đấu giá hướng dẫn.

5. Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá, cụ thể là ngày 09/10, 10/10 và ngày 11/10/2019.

6. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức khi tham gia đấu giá có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản, thông qua việc nộp hồ sơ đấu giá hợp lệ và nộp tiền đặt trước theo quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Trả giá bằng bỏ phiếu trực tiếp đồng loạt 01 vòng cho tất cả các lô đất, thửa đất, các vị trí được đưa ra đấu giá tại cuộc đấu giá.

- Phương thức trả giá: Trả giá lên.

* Tiền mua hồ sơ nộp bằng tiền mặt. Tiền đặt trước nộp bằng chuyển khoản, vào tài khoản số 3211201003051 của Công ty Đấu giá Hợp danh Xuân Trường, mở tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh huyện Vụ Bản.

MỌI CHI TIẾT LIÊN HỆ:

1. Công ty Đấu giá Hợp danh Xuân Trường. Địa chỉ: Số nhà 39, tổ 18 thị trấn Xuân trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Điện thoại /Fax:02283.769.769

2. UBND thị trấn Gôi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.