(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương thông báo tổ chức đấu giá tài sản vào ngày 14/10/2019 do Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương. Địa chỉ: Số 194, Đường Huỳnh Văn Cù, phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Tài sản của Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng. Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.

Tài sản đấu giá: 294,83 ha cây cao su thanh lý (123.374 cây).

Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 54.043.000.000 đồng.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ khi niêm yết thông báo đấu giá đến 16 giờ 00 phút, ngày 11/10/2019 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương (nộp trực tiếp).

Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ khi niêm yết thông báo đấu giá đến 16 giờ 00 phút, ngày 11/10/2019 (trong giờ hành chính) tại Nông trường An Lập, Long Hòa, Minh Tân, Đoàn Văn Tiến thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 09/10/2019 đến 16 giờ 00 phút, ngày 11/10/2019 (Khách hàng có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước kể từ khi ra thông báo).

Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 20% so với giá khởi điểm = 10.808.600.000 đồng (Mười tỷ, tám trăm lẻ tám triệu, sáu trăm ngàn đồng).

Thời gian nhận phiếu trả giá: Từ 09 giờ 00 phút đến 09 giờ 30 phút, ngày 14/10/2019.

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến vào lúc 09 giờ 30 phút, ngày 14/10/2019.

Địa điểm nhận phiếu trả và tổ chức cuộc đấu giá: Tại Hội Trường của Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng. Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp (Bỏ phiếu kín gián tiếp một vòng, mở phiếu công khai tại cuộc đấu giá).

Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương. ĐT: 0274.6544447 - 0937.922739 (Khải).