(BĐT) - Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 14/1/2022 do Công ty CP Hóa chất cơ bản miền Nam ủy quyền như sau:
Ngày 14/1/2022, đấu giá tài sản cố định, hệ thống lọc ép bà và xe ô tô Nissan tại TP.HCM ảnh 1