(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Goldsun thông báo đấu giá tài sản vào ngày 14/1/2022 do Ban Quản lý dự án huyện Chương Mỹ ủy quyền như sau:
Ngày 14/1/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội ảnh 1