(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Việt Pháp thông báo đấu giá tài sản vào ngày 14/1/2022 do Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP.HCM ủy quyền như sau:
Ngày 14/1/2022, đấu giá lô gỗ thu hồi từ đốn hạ cây xanh tại TP.HCM ảnh 1