(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 14/1/2022 do Agribank Chi nhánh Gia Định ủy quyền như sau:
Ngày 14/1/2022, đấu giá 2 quyền sử dụng đất tại quận Gò Vấp, TP.HCM ảnh 1