(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Thịnh Trí thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 14/1/2020 do Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Trường Sơn ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Thịnh Trí. Địa chỉ: Tầng 1, 04 Trần Quang Diệu, Phường 13, Quận 3, TP.HCM

2. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản: Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Trường Sơn. Địa chỉ: 26 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: từ 10 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút ngày 14/01/2020 tại Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Thịnh Trí.

4. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tọa tại số 36/5 Lam Sơn, Phường 6, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Thửa đất

- Thửa đất số: 402, tờ bản đồ số: 27

- Địa chỉ: Phường 6, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh;

- Diện tích: 105,3 m2 (bằng chữ: Một trăm lẻ năm phẩy ba mét vuông)

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng 105 m2

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị

- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Nhà ở

Địa chỉ: 36/5 Lam Sơn, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

Diện tích xây dựng: 101,4 m2; Diện tích sàn: 300 m2;

Kết cấu: Vách gạch, sàn BTCT, mái BTCT;

Cấp (hạng): cấp 2

Số tầng: 3 + sân thượng

Năm hoàn thành xây dựng: -/-

Thời hạn sở hữu: -/-

5. Giá khởi điểm: 28.384.830.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tám tỷ, ba trăm tám mươi bốn triệu, tám trăm ba mươi nghìn đồng).

6. Tiền đặt trước: 2.838.483.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỳ, tám trăm ba mươi tám triệu, bốn trăm tám mươi ba nghìn đồng)nộp vào tài khoản sau:

Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Thịnh Trí

Số tài khoản: 13810000211920 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Bến Nghé.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Giờ hành chính các ngày 09/01/2020, 10/01/2020, 13/01/2020(tính thời điểm ngân hàng báo có vào tài khoản).

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày 27/12/2019 đến ngày 06/01/2020.

- Địa điểm: tại nơi tài sản tọa lạc

8. Thời gian bán hồ sơ:

- Thời gian bán hồ sơ: Trong giờ hành chính, từ ngày 27/12/2019 đến hết ngày 10/01/2020

- Địa điểm: Công ty Đấu giá Hợp danh Thịnh Trí, tầng 1, 04 Trần Quang Diệu, Phường 13, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh.

- Giá bán hồ sơ: theo quy định

9. Đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính, từ ngày 27/12/2019 đến hết ngày 10/01/2020

- Địa chỉ: Công ty Đấu giá Hợp danh Thịnh Trí, tầng 1, 04 Trần Quang Diệu, Phường 13, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh.

- Người tham gia đấu giá cần tìm hiểu rõ những vấn đề liên quan đến tài sản đấu giá, tìm hiểu kỹ về hiện trạng tài sản và hồ sơ pháp lý tài sản đấu giá, hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm và rủi ro phát sinh của việc mua tài sản đấu giá, đồng thời cam kết không khiếu nại, tranh chấp, khởi kiện sau khi trúng đấu giá.

- Người trúng đấu giá tự chịu mọi rủi ro, tổn thất, trách nhiệm và các chi phí phát sinh trong quá trình bàn giao tài sản trúng đấu giá.

Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc mua hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: phương thức trả giá lên.

Kính mời các tổ chức và cá nhân có nhu cầu, đăng ký tham gia đấu giá.

Liên hệ Hotline: 18006365- ĐT: 0948765673.