(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Linh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 14/1/2020 do UBND huyện Cẩm Khê ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ người có tài sản: UBND huyện Cẩm Khê. Đ/c: Thị trấn Sông Thao, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.

2. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Linh. Đ/c: Số 2412, Đường Hùng Vương, P. Vân Cơ, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. ĐT: 0985.361.047.

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

- Quyền sử dụng đất tại xã Đồng Cam và xã Sơn Tình, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.

- Diện tích: Từ 117.2 m2 đến 239.6 m2. Giá khởi điểm: Từ 2.500.000 đồng/m2 đến 4.000.000 đồng/m2. Tiền đặt trước: 60.000.000 đồng/ô.

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 24/12/2019 đến 10h00’, ngày 13/01/2020 tại Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Cẩm Khê. Khách hàng nộp tiền đặt trước theo quy định và hoàn thiện thủ tục tại Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Cẩm Khê.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- QSD đất thuộc xã Sơn Tình: Đấu giá vào 8h30’, ngày 14/01/2020 tại Hội trường UBND xã Sơn Tình.

- QSD đất thuộc xã Đồng Cam: Đấu giá vào 13h30’, ngày 14/01/2020 tại Hội trường UBND xã Đồng Cam.

(Chi tiết theo thông báo số 33/TB-VL và thông báo số 34/TB-VL ngày 23/12/2019).