(BĐT) - Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 14/1/2019 như sau:

1. Tài sản bán đấu giá: Dự án Đầu tư kho chứa hàng và Bến xếp dỡ hàng hóa Hòa Thành tại xã Long Thành Nam, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh (Chi tiết xem hồ sơ mời chào giá). Cụ thể:

- Chào giá trọn gói quyền sử dụng đất và giá trị công trình xây dựng dở dang thuộc Dự án Đầu tư kho chứa hàng và Bến xếp dỡ hàng hóa Hòa Thành tại xã Long Thành Nam, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

- Giá khởi điểm: 30.761.228.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba mươi tỷ, bảy trăm sáu mươi mốt triệu, hai trăm hai mươi tám ngàn đồng chẵn). Đã bao gồm thuế VAT, cụ thể:

S

T

T

Tên tài sản

Giá khởi điểm

Giá trị trước thuế

Thuế VAT

Giá trị sau thuế

1

Quyền sử dụng đất

13.360.137.428

13.360.137.428

2

Công trình xây dựng

15.819.172.958

1.581.917.296

17.401.090.253

Tổng cộng

29.179.310.386

1.581.917.296

30.761.227.681

Làm tròn

30.761.228.000

Giá trị này đã bao gồm thuế VAT, chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng dự án.

- Nguồn gốc TSĐG: Hiện tại Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP có quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận đầu tư, các hồ sơ liên quan và các hạng mục công trình xây dựng dở dang, chi tiết trong hồ sơ mời chào giá.

Tiền đặt trước: Khách hàng tham gia chào giá phải nộp khoản tiền đặt trước là 1.538.061.400 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, năm trăm ba mươi tám triệu, không trăm sáu mươi mốt ngàn, bốn trăm đồng chẵn).

2. Thời gian nhận hồ sơ mời chào giá (hồ sơ phát miễn phí) và xem tài sản: Kể từ ngày 12/11/2019 đến 15 giờ 00, ngày 14/01/2020 tại trụ sở Văn phòng Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP. Đ/c: Số 43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đakao, Quận 1, TP.HCM.

3. Thời gian nộp hồ sơ chào giá mua và nộp tiền đặt cọc: Kể từ ngày 12/11/2019 đến 15 giờ 00, ngày 14/01/2020 tại trụ sở Văn phòng Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP. Đ/c: Số 43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đakao, Quận 1, TP.HCM.

4. Hình thức nộp tiền cọc: Kể từ ngày 12/11/2019 đến 15 giờ 00, ngày 14/01/2020, bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo thông tin cụ thể như sau:

- Chủ tài khoản: Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP.

- Tài khoản số: 007.100.1317724 (VND).

- Mở tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM.

5. Thời gian, địa điểm mở chào giá: Vào lúc 15 giờ 30, ngày 14/01/2020 tại trụ sở Văn phòng Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP. Đ/c: Số 43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đakao, Quận 1, TP.HCM.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP. Địa chỉ: Số 43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đakao, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: (84-28) 38256258; Fax: (84-28) 38256269.

Tổ Công tác chuyển nhượng: Dự án kho chứa hàng và Bến xếp dỡ hàng hóa Hòa Thành tại xã Long Thành Nam, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Ông Trần Xuân Thành - ĐTDĐ: 0913.875.860; Email: txthanh@pvfcco.com.vn.