(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo bán đấu giá cổ phần Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam vào ngày 14/1/2020 Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu như sau:

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

Tên doanh nghiệp đấu giá: Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam

Địa chỉ: Số 02 ngõ 95 phố Chùa Bộc, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh: Hoạt động kiến trúc và tư vấn có liên quan

Vốn điều lệ: 44.000.000.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 26.700 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:      2.156.000 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:     Theo quy định chi tiết tại Điều 4.8 Quy chế đấu giá

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

 + Thời gian: Từ ngày 07/01/2020 đến 16h ngày 13/01/2020

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Từ 9h đến 14 giờ 00 phút ngày 14/01/2020

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 14h30 ngày 14/01/2020

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần:      Ngày 20/01/2020

Thời gian hoàn tiền đặt cọc:    Theo Quy định trong Quy chế đấu giá