(BĐT) - Công ty Cổ phần đấu giá Thuận Phát thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 14/1/2019 do Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) ủy quyền như sau:
Ngày 14/1/2019, đấu giá cổ phần của DATC tại Công ty CP XDCTGT Đồng Tháp ảnh 1