(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 559 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 14/8/2019.
Ngày 14/08: 2/559 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 14/08: 2/559 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 557 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 02 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải. 

Các thông tin không hợp lệ nêu trên có lỗi cụ thể là: 

Thời gian dự kiến phát hành HSMT sai quy định: Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đăng tải TBMT Gói thầu Vật tư đo carota khí cho các giếng khoan 105-CTC1, 102-CTC1 Lô 09-3/12 - Theo đơn hàng số DVL-86/19/VT (số thông báo là: 20190827706 - 00, thời điểm đăng tải: 08 giờ 17 ngày 14/08/2019) dự kiến phát hành HSMT từ 08 giờ 00 ngày 16/08/2019. Đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT đến trước thời điểm đóng thầu. 

Áp dụng sai loại gói thầu: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái đăng tải TBMT Gói thầu số 02: Xây dựng, cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 (số thông báo là: 20190835280 - 00), nêu loại gói thầu dịch vụ phi tư vấn. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 14/2016/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập HSMT dịch vụ phi tư vấn bao gồm: logistics, bảo hiểm; quảng cáo; tổ chức đào tạo, nghiệm thu chạy thử; đo vẽ bản đồ; in ấn; tang lễ; vệ sinh; quản lý, vận hành tòa nhà; kế toán; truyền thông; vận tải công cộng; trồng và quản lý chăm sóc cây xanh; cấp, thoát nước; cấp điện, chiếu sáng; thu gom, phân loại, xử lý chất thải, nước thải; nhiếp ảnh; đóng gói; sao chụp và các hoạt động khác không phải là dịch vụ tư vấn được quy định tại khoản 8 Điều 4 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.