(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 451 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 14/6/2017. 
Ngày 14/06: Có 6/451 phiếu đăng ký không hợp lệ

Ngày 14/06: Có 6/451 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 445 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 06 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Thời gian dự kiến phát hành HSMT, HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT, TBMCH, Trung tâm Văn hóa, thể thao huyện Lạc Thủy (tỉnh Hòa Bình); Bệnh viện Đa khoa huyện Mai Sơn (tỉnh Sơn La) và Công ty CP Tư vấn xây dựng Nam Á dự kiến phát hành HSMT, HSYC từ ngày 19/6/2017; Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Sơn La dự kiến phát hành HSYC từ ngày 15/6/2017. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT, TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu.

Thời gian dự kiến chuẩn bị HSĐX chưa đủ tối thiểu 05 ngày làm việc theo quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Văn phòng HĐND và UBND huyện Châu Thành (tỉnh Tây Ninh) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 20/6/2017 đến 08 giờ ngày 26/6/2017; UBND xã Minh Hóa (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 22/6/2017 đến 07 giờ 30 ngày 24/6/2017. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

Áp dụng giá trị bảo đảm dự thầu cao hơn mức quy định: Cũng trong phiếu đăng ký TBMCH gói thầu mua sắm hàng hóa nêu trên, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Sơn La nêu yêu cầu bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là từ 1% đến 1,5% giá gói thầu.

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.