(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 291 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 14/02/2017.
Ngày 14/02: Có 4/291 phiếu đăng ký không hợp lệ

Ngày 14/02: Có 4/291 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 287 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian phát hành HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Tây Nguyên dự kiến phát hành HSYC từ ngày 15/02/2017 đến ngày 18/02/2017; Ban Chỉ đạo Phòng chống tác hại của thuốc lá tỉnh Sóc Trăng dự kiến phát hành HSYC từ ngày 15/02/2017 đến ngày 17/02/2017; Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bến Tre dự kiến phát hành HSYC từ ngày 23/02/2017 đến 09 giờ ngày 01/03/2017. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm Đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 3 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Ngoài lỗi nêu trên, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bến Tre nêu giá trị bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ từ là 1% đến 1,5% giá gói thầu. 

Áp dụng sai hình thức lựa chọn nhà thầu: Công ty Điện lực Lào Cai đăng tải thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn cho gói thầu xây lắp có giá gói thầu trên 1 tỷ đồng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia với số TBMT là 20170204496 - 00. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 1 Điều 23 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Khoản 2 Điều 57 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, chào hàng cạnh tranh rút gọn áp dụng cho gói thầu xây lắp công trình đơn giản đã có thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt có giá trị không quá 1 tỷ đồng. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.