(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 260 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 14/02/2019. 
Ngày 14/02: Có 1/260 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 14/02: Có 1/260 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 259 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 01 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải.

Phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có lỗi cụ thể là:

Áp dụng sai loại gói thầu: Công ty Điện lực Duyên Hải (TP. Hồ Chí Minh) đăng tải TBMCH Gói thầu Thi công sửa chữa xe công xa (số thông báo là: 20190207482-00), nêu loại gói thầu xây lắp. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 45 Điều 4 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, gói thầu xây lắp gồm những công việc thuộc quá trình xây dựng và lắp đặt công trình, hạng mục công trình.

Thông tin chi tiết về trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.