Ngày 13/9/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp thông báo đấu giá tài sản vào ngày 13/9/2022 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cao Lãnh ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp

Địa chỉ: Số 01, đường Lê Quý Đôn, phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Số điện thoại: 02773854517

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Địa chỉ: Số 15, đường 3/2, khóm Mỹ Tây, thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng đất diện tích 260,6m2(ONT) + Công trình xây dựng trên đất của bà Nguyễn Thị Mộng Dung. Tọa lạc xã Mỹ Hội, huyện Cao Lãnh. (Thuế theo luật).

1

Như hiện trạng

ĐT

1,113,685,000

222,737,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:30 08/09/2022

Kết thúc: Kết thúc: 15:00 12/09/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:30 19/08/2022 - 15:30 08/09/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 09:00 13/09/2022

Địa điểm: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp

Xem chi tiết tại file đính kèm

Chuyên đề

Kết nối đầu tư