Ngày 13/3/2022, đấu giá quyền thuê mặt bằng tại Trường Đại học Thương Mại, Hà Nội

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 13/3/2022 do Trường Đại học Thương Mại ủy quyền như sau:
Ngày 13/3/2022, đấu giá quyền thuê mặt bằng tại Trường Đại học Thương Mại, Hà Nội ảnh 1

Chuyên đề

Kết nối đầu tư