Ngày 13/3/2020, đấu giá quyền thuê mặt bằng tại tỉnh Lạng Sơn

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lạng Sơn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 13/3/2020 do Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (Tầng 3, Trung tâm phục vụ Hành chính công, phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn (Số 06, đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

3. Tài sản đấu giá: Quyền thuê tầng trệt nhà trưng bày hiện vật và Mặt bằng sân trước nhà trưng bày hiện vật của Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn theo Quyết định số 1286/QĐ-UBND ngày 18/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê của Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn. Cụ thể như sau: 

TT

Tài sản

Số lượng

Diện tích (m2)

Thời hạn sử dụng vào mục đích cho thuê

Mục đích sử dụng vào việc cho thuê

1

Tầng trệt nhà trưng bày hiện vật

01

300

Hợp đồng 05 năm

Dịch vụ phục vụ khách tham quan Bảo tàng (cà phê - giải khát đồ ăn nhẹ...)

2

Mặt bằng sân trước nhà trưng bày hiện vật

01

350

Hợp đồng 05 năm

Dịch vụ khách tham quan (cây cảnh, giải khát...) trang trí tạo cảnh đẹp cho khuôn viên

4. Giá khởi điểm

TT

Tài sản

Giá khởi điểm/ m2(Đồng)

Diện tích (m2)

Doanh thu/1 tháng (Đồng)

Doanh thu/1 năm (Đồng)

Doanh thu/5 năm

1

Tầng trệt nhà trưng bày hiện vật

50.000

300

15.000.000

180.000.000

900.000.000

2

Mặt bằng sân trước nhà trưng bày hiện vật

20.000

350

7.000.000

84.000.000

420.000.000

Tổng cộng

22.000.000

264.800.000

1.320.000.000

Giá khởi điểm đã bao gồm thuế GTGT, không bao gồm các khoản chi phí sử dụng dịch vụ điện, nước và vệ sinh.

5. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước

- Quyền thuê Tầng trệt nhà trưng bày hiện vật:

+ Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ

+ Tiền đặt trước: 160.000.000 đồng

- Quyền thuê Mặt bằng sân trước nhà trưng bày hiện vật:

+ Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ

+ Tiền đặt trước: 80.000.000 đồng

- Người đăng ký tham gia đấu giá nộp khoản tiền đặt trước từ ngày 10/3/2020 đến ngày 12/3/2020 vào một trong các tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản số 119000088684 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Lạng Sơn; tài khoản số 0981000555666 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Lạng Sơn; tài khoản số 229704070006688 tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HD Bank) - Chi nhánh Lạng Sơn hoặc tài khoản số 005572883456 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Lạng Sơn. Sau khi nộp tiền đặt trước tại Ngân hàng theo quy định, khách hàng mang giấy nộp tiền đặt trước nộp cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo thời hạn quy định trên (Trong trường hợp bảo lãnh tại ngân hàng, khách hàng mang văn bản bảo lãnh nộp cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo thời hạn quy định trên).

6. Thời hạn, địa điểmxem tài sản (trong giờ hành chính): Từ 19/02/2020 đến ngày 10/3/2020 tại nơi có tài sản - Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn (Số 06, đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

7. Thời hạn, địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá; thẩm định hồ sơ khách hàng tham gia đấu giá

a. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 19/02/2020 đến ngày 10/3/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (Sảnh tầng 1 Trung tâm Phục vụ hành chính công, phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

b. Thời gian thẩm định, lựa chọn hồ sơ tham gia đấu giá đáp ứng các điều kiện và tiêu chí tham gia đấu giá: 08 giờ 00 phút ngày 11/3/2020 Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn chủ trì cùng Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn thực hiện. Chậm nhất 11 giờ 30 phút ngày 11/3/2020, Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn có trách nhiệm ban hành Thông báo kết quả thẩm định hồ sơ khách hàng tham gia đấu giá.

8. Đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

a. Đối tượng tham gia đấu giá: Cá nhân là công dân hoặc người đại diện hợp pháp của tổ chức có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật; Có giấy phép kinh doanh, đã nộp lệ phí môn bài năm 2020 (nếu là tổ chức); Có đủ năng lực tài chính để mua tài sản đấu giá; Mỗi tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá.

b. Điều kiện được tham gia đấu giá

Đăng ký tham gia đấu giá theo đúng thời hạn được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thông báo. Cam kết chấp nhận mua tài sản như đã được xem tài sản hoặc chưa được xem tài sản và không có khiếu nại gì về tài sản đã đăng ký tham gia đấu giá.

Thực hiện đầy đủ các điều kiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017, cam kết sử dụng tài sản đúng mục đích, không ảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn của đơn vị, đối với tài sản trên đất, mặt bằng sân không ảnh hưởng đến tài sản, diện tích sử dụng phục vụ hoạt động chuyên môn của đơn vị, không thay đổi quyền quản lý tài sản trong thời gian cho thuê. Người tham gia đấu giá thuê tài sản phải đáp ứng điều kiện mục đích sử dụng tài sản như sau:

Quyền thuê Tầng trệt Nhà trưng bày hiện vật: Mục đích cho thuê kinh doanh dịch vụ văn hóa, tổ chức các sự kiện giao lưu văn hóa, giới thiệu các làn điệu dân ca dân vũ của địa phương. Trưng bày và bán một số đồ lưu niệm mang đặc trưng văn hóa Lạng Sơn. Phục vụ nhu cầu giải khát, cà phê, đồ ăn nhẹ… cho khách đến tham quan bảo tàng. Phải có phương án kinh doanh và maket tổng thể phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Bảo tàng. Phải có kinh nghiệm ít nhất 5 năm và hiện đang kinh doanh dịch vụ cà phê, giải khát. Phải có cam kết hoàn trả kinh phí đầu tư ban đầu, cam kết thực hiện nghĩa vụ tài chính và các quy định khác của Bảo tàng.

Quyền thuê Mặt bằng sân trước Nhà trưng bày hiện vật: Mục đích cho thuê sử dụng để trưng bày, giới thiệu, mua bán cây cảnh, trang trí tạo cảnh đẹp cho khuôn viên Nhà trưng bày Bảo tàng. Phải có cam kết trưng bày cây cảnh theo hướng dẫn của Bảo tàng đảm bảo thẩm mỹ và khi có các sự kiện tại khu vực sân trước, cam kết thực hiện nghĩa vụ tài chính và các quy định khác của Bảo tàng.

c. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá

- Người tham gia đấu giá có đầy đủ điều kiện trên thì đến Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản đăng ký tham gia đấu giá. Hồ sơ gồm:

Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản phát hành (Nhận đơn tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản trong ngày đến đăng ký).

Nếu là cá nhân: Bản sao có chứng thực CMND còn được lưu hành theo quy định của pháp luật.

Nếu là tổ chức: Bản sao Giấp phép đăng ký kinh doanh có chứng thực và Lệ phí môn bài năm 2020; Bản sao có chứng thực CMND còn được lưu hành theo quy định của pháp luật của người đại diện; Giấy ủy quyền nếu không phải là người đại diện hợp pháp theo quy định và các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật (nếu có)

Bản cam kết thuê tài sản kinh doanh đúng ngành nghề, đúng mục đích, đúng cơ cấu không ảnh hưởng đến công việc chuyên môn của đơn vi.

Đã nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định. Trường hợp cuộc đấu giá không tổ chức được thì tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá. Không hoàn trả tiền hồ sơ đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định của pháp luật đấu giá trong thời gian tổ chức đấu giá.

Người đã đăng ký tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước theo quy định, những trường hợp không nộp thì không đủ điều kiện để tham gia đấu giá.

Người tham gia đấu giá cam kết thực hiện đầy đủ những quy định tại Quy chế cuộc đấu giá của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản ban hành.

- Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá và nộp Giấy ủy quyền hợp pháp theo quy định của pháp luật tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (Sảnh tầng 1 Trung tâm Phục vụ hành chính công, phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

  9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ 00 phút ngày 13/03/2020 tại Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn (Số 06, đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

10. Hình thức đấu giá và phương thức đấu giá 

a. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, tối đa 03 (ba) vòng, đấu giá từng loại tài sản, công khai giá khởi điểm tài sản.

b. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (Tầng 3, Trung tâm phục vụ Hành chính công, phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, SĐT: 02053.717.994) hoặc Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn (Số 06, đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, SĐT: 02053.811.317).

Chuyên đề

Kết nối đầu tư