(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Quảng Ninh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 13/9/2021 do Cảng dầu B12 ủy quyền như sau:

Lô tài sản, công cụ dụng cụ hỏng, không sử dụng được, bán phế liệu thanh lý của Cảng dầu B12

Cảng dầu B12

Ngày 13/9/2021, đấu giá lô tài sản phế liệu thanh lý tại tỉnh Quảng Ninh ảnh 1
Ngày 13/9/2021, đấu giá lô tài sản phế liệu thanh lý tại tỉnh Quảng Ninh ảnh 2
Ngày 13/9/2021, đấu giá lô tài sản phế liệu thanh lý tại tỉnh Quảng Ninh ảnh 3
Ngày 13/9/2021, đấu giá lô tài sản phế liệu thanh lý tại tỉnh Quảng Ninh ảnh 4