(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Nguyễn Thành Tạo thông báo đấu giá tài sản vào ngày 13/9/2021 do Công an huyện Châu Phú ủy quyền như sau:

Lô 479 xe mô tô, gắn máy, trong đó : lô xe Công an huyện 218 xe, lô xe Công an các xã, thị trấn 261 xe.

Công an huyện Châu Phú

Ngày 13/9/2021, đấu giá lô 479 xe mô tô, gắn máy tại tỉnh An Giang ảnh 1
Ngày 13/9/2021, đấu giá lô 479 xe mô tô, gắn máy tại tỉnh An Giang ảnh 2
Ngày 13/9/2021, đấu giá lô 479 xe mô tô, gắn máy tại tỉnh An Giang ảnh 3
Ngày 13/9/2021, đấu giá lô 479 xe mô tô, gắn máy tại tỉnh An Giang ảnh 4
Ngày 13/9/2021, đấu giá lô 479 xe mô tô, gắn máy tại tỉnh An Giang ảnh 5
Ngày 13/9/2021, đấu giá lô 479 xe mô tô, gắn máy tại tỉnh An Giang ảnh 6
Ngày 13/9/2021, đấu giá lô 479 xe mô tô, gắn máy tại tỉnh An Giang ảnh 7
Ngày 13/9/2021, đấu giá lô 479 xe mô tô, gắn máy tại tỉnh An Giang ảnh 8