(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 13/9/2019 do Đội Quản lý nhà quận Tân phú ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá:

a. Tên và địa chỉ tổ chức đấu giá:

- Tên Công ty: Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ: 108 Hoa Cúc, phường 7, quận Phú Nhuận, TP. HCM.

- Điện thoại: 028.35174055.

b. Cơ quan có tài sản đấu giá:

- Tên cơ quan: Đội Quản lý nhà quận Tân phú

- Địa chỉ: 70A Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh.

2. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản:

- Thời gian: lúc 14 giờ 00 ngày 13/9/2019, địa điểm tại Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh (Địa chỉ: số 108 Hoa Cúc, phường 7, quận Phú Nhuận, TP. HCM).

3. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá: Tháo dỡ, thanh lý vật tư thu hồi Trạm xử lý nước ngầm Chung cư Huỳnh Văn Chính II, phường Phú Trung, quận Tân Phú.

4. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá, tiền đặt trước, thời gian xem tài sản:

a. Giá khởi điểm: 53.910.000 đồng. Số tiền bằng chữ: Năm mươi ba triệu chín trăm mười ngàn đồng.

b. Tiền đặt trước:

- Tiền đặt trước mà người đăng ký mua tài sản phải nộp là 20% so với giá khởi điểm, nộp vào tài khoản Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh. Tài khoản số 13810000206476, Ngân hàng: TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bến Nghé.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: trong giờ hành chính từ ngày 11/9/2019 đến 16 giờ 00 ngày 12/9/2019.

- Thời gian xem tài sản: trong giờ hành chính các ngày 09/9/2019 và ngày 10/9/2019 tại phía sau Lô D, chung cư Huỳnh Văn Chính II, đường Khuông Việt, phường Phú Trung, quận Tân Phú.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian phát hành hồ sơ và nhận hồ sơ đăng ký: trong giờ hành chính, từ ngày 28/8/2019 đến 16 giờ 00 ngày 11/9/2019.

- Địa điểm: tại Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.

- Điều kiện tham gia đấu giá:

+ Là pháp nhân có đăng ký kinh doanh đúng ngành nghề (chức năng tháo dỡ, phá dỡ công trình), có năng lực kinh nghiệm tối thiểu 03 năm (chứng minh nhân sự, máy móc thiết bị, hợp đồng tương tự thực hiện trước đó).

+ Có phương án tháo dỡ và giám sát thi công trong quá trình tháo dỡ.

+ Có hồ sơ năng lực.

+ Chịu hoàn toàn trách nhiệm về an toàn lao động, trật tự trị an, vệ sinh môi trường xung quanh khu vực tháo dỡ, có biện pháp phòng cháy, chữa cháy và phải chịu chi phí bồi thường nếu sự cố xảy ra.

+ Chịu toàn bộ chi phí trong quá trình thi công, bao gồm: chi phí tháo dỡ, vận chuyển đổ bỏ xà bần, vận chuyển vật tư thu hồi ra khỏi công trình và bàn giao mặt bằng trống cho Đội Quản lý nhà quận Tân Phú đúng thời gian quy định.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: đến tại Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh để mua hồ sơ đấu giá.

Về file tập tin dạng Word, Đội Quản lý nhà quận Tân Phú đã gửi vào thư điện tử (email) theo địa chỉ: taisancong@mof.gov.vn.