(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lạng Sơn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 13/9/2019 do Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (Tầng 3 Tòa nhà Trung tâm Phục vụ hành chính công, phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn (Số 52, đường Lê Đại Hành, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

3. Tài sản đấu giá: 01 (một) lô tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước gồm 02 (hai) bộ cabin xe tải bằng sắt (gồm 02 ghế, vô lăng, bàn thờ táp lô, gương, kính) kích thước 2,3m x 2,3m x 2,4m và 03 (ba) bộ cabin bằng sắt ( gồm 02 ghế, vô lăng, bàn thờ táp lô, gương, kính) kích thước 2,3m x 2,3m x 2,8m, trên vô lăng có gắn lô gô CNHTC , hàng đã qua sử dụng do Trung Quốc sản xuất theo Quyết định số 146/QĐ-XPVPHC ngày 17/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc xử phạt VPHC trong lĩnh vực hải quan đối với Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kim Khánh (Kèm theo Bảng kê chi tiết tài sản).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính): Từ ngày 26/8/2019 đến ngày 10/9/2019 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn (huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn).

5. Giá khởi điểm: 130.172.000 đồng (Một trăm ba mươi triệu, một trăm bẩy mươi hai nghìn đồng).

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước

Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/01 hồ sơ (Hai trăm nghìn đồng chẵn).

Tiền đặt trước: 25.000.000 đồng/01 hồ sơ (Hai mươi năm triệu đồng chẵn).

Khoản tiền đặt trước của khách hàng được nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn số 119000088684 tại Ngân hàng Công thương Chi nhánh Lạng Sơn hoặc tài khoản số 0981000555666 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Lạng Sơn trong thời hạn 03 ngày (trong giờ hành chính) từ ngày10/9/2019 đến ngày 12/9/2019.

7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá; Nộp phiếu trả giá

a. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 26/8/2019 đến ngày 10/9/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (Sảnh tầng 1 Tòa nhà Trung tâm Phục vụ hành chính công, phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

b. Thời hạn, địa điểm nộp phiếu trả giá: Từ ngày 10/9/2019 đến ngày 12/9/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (Sảnh tầng 1 Tòa nhà Trung tâm Phục vụ hành chính công, phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

8. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, ghi phiếu và nộp phiếu trả giá

a. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức. Cá nhân là công dân hoặc người đại diện hợp pháp của tổ chức có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật; có giấy phép kinh doanh, đã nộp lệ phí môn bài năm 2019 (đối với tổ chức); có đủ năng lực tài chính để mua tài sản bán đấu giá; một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá.

b. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Người tham gia đấu giá có đầy đủ điều kiện theo Quy chế cuộc đấu giá của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn ban hành thì đến Trung tâm đăng ký tham gia đấu giá. Hồ sơ gồm:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm phát hành (Nhận đơn tại Trung tâm trong ngày đến đăng ký);

+ Bản sao có chứng thực CMND còn được lưu hành theo quy định của pháp luật;

+ Bản sao Giấp phép đăng ký kinh doanh có chứng thực và Lệ phí môn bài năm 2019 (nếu là tổ chức);

+ Nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

  - Người đã đăng ký tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước theo quy định, những trường hợp không nộp thì không đủ điều kiện để tham gia đấu giá.

- Khi đăng ký tham gia đấu giá, người đăng ký tham gia đấu giá được nhận phiếu trả giá, được hướng dẫn về cách ghi phiếu, thời hạn nộp phiếu trả giá và buổi công bố giá. Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá phải được bọc bằng chất liệu bảo mật, có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu. Phiếu trả giá của khách hàng được nộp trực tiếp (bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong) tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn trong thời gian quy định.

- Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền (có Giấy ủy quyền hợp pháp theo quy định của pháp luật) cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá và nộp Giấy ủy quyền cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn trong giờ hành chính trước ngày tổ chức buổi công bố giá.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá: 09 giờ 00 phút ngày 13/9/2019 tại Phòng họp tầng 4 của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn (Số 52, đường Lê Đại Hành, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

10. Hình thức đấu giá và phương thức đấu giá 

a. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, một vòng, công khai giá khởi điểm tài sản.

b. Phương thức đấu giá: Trả giá lên, khách hàng trả từ giá khởi điểm trở lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (Tầng 3 Tòa nhà Trung tâm Phục vụ hành chính công, phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, số ĐT 02053.717.994) hoặc Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn (Số 52, đường Lê Đại Hành, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn)./.