(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đồng Nai thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 13/9/2019 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Phú ủy quyền như sau:

Người có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Phú.

Tài sản 1 (TS1): Nhà, đất tại ấp Thanh Thọ, xã Phú Thanh, huyện Tân Phú. Diện tích 76 m2, thửa đất 35, tờ bản đồ số 01. Đất ở nông thôn. Nhà ở gia đình: DT 60 m2. Giếng khoan: 01 cái.

Tài sản 2 (TS2): Quyền sử dụng đất diện tích 11.706,2 m2 thuộc các thửa số 309, 168, 177, 316, 317, 328, 334, 339, 358, tờ bản đồ số 16 xã Núi Tượng, huyện Tân Phú. Đất trồng lúa (LUK).

Giá khởi điểm: TS1 là 153.832.811 đồng; TS2 là 324.629.463 đồng. Tiền hồ sơ: 200.000 đồng.

Tiền đặt trước: TS1 là 15.300.000 đồng; TS2 là 32.000.000 đồng.

Tham khảo hồ sơ, đăng ký đấu giá mua tài sản: Ngày 23/08/2019 đến 16 giờ 00, ngày 10/09/2019.

Thời gian đấu giá: TS1 lúc 10 giờ 00, ngày 13/09/2019; TS2 lúc 10 giờ 30, ngày 13/09/2019 tại trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Phú.

Xem tài sản: TS1 tại ấp Thanh Thọ, xã Phú Thanh, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai; TS2 tại xã Núi Tượng, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.

Hình thức đấu giá: Trả giá bằng lời nói tại cuộc bán đấu giá. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Cần biết thêm chi tiết xin liên hệ điện thoại số: 0251.6250084 – 0989354749.