(BĐT) - Vào lúc 09 giờ 00 ngày 13 tháng 9 năm 2019, tại Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Châu Đốc (địa chỉ: số 10, đường Lê Lợi, TP.Châu Đốc, An Giang), Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất thuộc khu quy hoạch dân cư của Khu đất Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh (điểm cũ), tọa lạc tại P.Châu Phú B, TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang như sau:

Người có tài sản đấu giá là Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Châu Đốc (địa chỉ: số 10, đường Lê Lợi, TP.Châu Đốc, An Giang). Cụ thể: 

TT

Số Lô

Số thửa

Số nền

Diện tích (m2)

Mục đích sử dụng

Giá khởi điểm

(đồng)

Tiền bán hồ sơ

(đồng/1hồ sơ)

Tiền đặt trước

(đồng/1hồ sơ)

1

Lô A1

328

2

79,2

ODT

2.749.903.200

500.000

549.981.000

2

329

3

77,4

ODT

2.687.405.400

500.000

537.481.000

3

330

4

75,7

ODT

2.628.379.700

500.000

525.676.000

4

331

5

74

ODT

2.569.354.000

500.000

513.871.000

5

332

6

72,2

ODT

2.506.856.200

500.000

501.371.000

Đấu giá từng nền đất

378,5

13.141.898.500

* Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá và mua hồ sơ tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân mua và nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 10/9/2019 và nộp tiền đặt trước trong thời hạn 3 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ trường hợp Trung tâm và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác).

* Thời gian, địa điểm xem tài sản và giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan: Ngày 29 và 30/8 tại Trung tâm và nơi tài sản tọa lạc.

* Phương thức đấu giá: trả giá lên; Hình thức đấu giá: trả giá trực tiếp bằng lời nói.

* Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Châu Đốc.

* Chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang - số 01 đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại: 0296 3 857 763. Website: www.daugiaangiang.gov.vn ./.