(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Tây Bắc - Việt Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 13/9/2019 do Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quỳnh Nhai ủy quyền như sau:

1.Tài sản đấu giá: Quyền thuê đất, trả tiền thuê đất hàng năm đối với khu đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp bản Phiêng Nèn, xã Mường Giàng, 03 thửa đất thương mại, dịch vụ bản Hát Lay, xã Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. Tổng diện tích 02 lô đất: 15.718,8 m2. Tổng giá khởi điểm: 6.461.000.000 đồng (Đặc điểm chi tiết của các tài sản được thể hiện tại hồ sơ đấu giá).

Hình thức giao đất: Nhà nước cho thuê đất 50 năm trả tiền thuê hàng năm thông qua hình thức đấu giá; Mục đích sử dụng đất: kinh doanh dịch vụ, thương mại; Thời hạn sử dụng đất: 50 năm. Chi tiết cụ thể như sau:

Danh mục, diện tích các lô đất:  

STT

Nội dung

đơn vị

Diện tích

Đơn giá KĐ đồng/năm

Giá KĐ thuê 50 năm

1

Tài sản 01: 03 thửa đất thương mại, dịch vụ thuộc bản Hát Lay, xã Chiềng Ơn

m2

1.950,8

26.732.000

1.336.600.000

2

Tài sản 02: Khu đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp bản Phiêng Nèn, xã Mường Giàng

m2

13.768,0

102.488.000

5.124.400.000

Tổng cộng

15.718,8

6.461.000.000

Lưu ý:

- Giá trị quyền thuê đất 50 năm trả tiền thuê hàng năm được điều chỉnh theo quy định của pháp luật về đất đai trong thời hạn thuê .

- Giá khởi điểm của từng tài sản không bao gồm lệ phí trước bạ và các chi phí khác có liên quan mà Người trúng đấu giá phải nộp cho Nhà Nước theo quy định;

b) Tiền hồ sơ, tiền đặt trước của các lô đất đấu giá

+ Tiền bán hồ sơ:

- Tài sản 01 là: 1.000.000 đồng/hồ sơ.

- Tài sản 02 là: 3.000.000 đồng/hồ sơ.

+ Tiền đặt trước:

- Tài sản 01 - Quyền thuê đất 03 thửa đất thương mại, dịch vụ thuộc bản Hát Lay, xã Chiềng Ơn: 100.000.000 đồng.

- Tài sản 02 - Quyền thuê khu đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp bản Phiêng Nèn, xã Mường Giàng: 300.000.000 đồng.

* Lưu ý: Tiền hồ sơ đã nộp không hoàn trả lại cho người đăng ký tham gia đấu giá; trừ trường hợp thửa đất không đủ điều kiện để tổ chức đấu giá (theo điểm d khoản 2 Điều 3 Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản).

2. Bán; tiếp nhận hồ sơ cho người tham gia đấu giá: Từ ngày 28/8/2019 đến 17h30’ ngày 10/9/2019 trong giờ hành chính, tại Công ty đấu giá hợp danh Tây Bắc - Việt Nam hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quỳnh Nhai.

2. Xem tài sản đấu giá: Liên tục 04+05+06/9/2019 trong giờ hành chính (Khách hàng liên hệ với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quỳnh Nhai để xem thực địa lô đất).

4. Hình thức và thời gian nộp tiền đặt trước

Từ ngày 10/9/2019 đến 16h30 ngày 12/9/2019. Người tham gia đấu giá chuyển khoản số tiền đặt trước cho: Công ty đấu giá hợp danh Tây Bắc - Việt Nam, Tài khoản số 7900.201.008330 tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tỉnh Sơn La.

* Lưu ý: trong thời hạn nộp tiền đặt trước, Người tham gia đấu giá nộp phiếu chuyển tiền cho phòng TN&MT huyện Quỳnh Nhai.

5. Đăng ký tham gia đấu giá tài sản

5.1 Đối tượng tham gia đấu giá: Tổ chức thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai, có nhu cầu sử dụng đất để đầu tư kinh doanh; có khả năng tài chính, sử dụng đất đúng quy hoạch xây dựng, chấp hành tốt pháp luật về đất đai, thực hiện các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản và Quy chế này.

5.2 Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá tài sản khi có đủ các điều kiện sau đây:

(1) Tự nguyện nộp Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản; Giấy xác nhận xem tài sản theo mẫu và có đóng dấu đỏ của Công ty đấu giá hợp danh Tây Bắc - Việt Nam;        (2) Giấy chứng nhận đăng ký ngành nghề kinh doanh theo quy định (bản sao y thời gian không quá 01 tháng). Báo cáo tài chính năm 2018;

(3) Bản sao y CMND và giấy ủy quyền đối với người được cử đến làm thủ tục đăng ký tham gia cuộc đấu giá tài sản trong trường hợp không phải là chủ doanh nghiệp;

(4) Bản cam kết kèm theo Dự án đầu tư xây dựng các hạng mục theo quy định

(5) Người tham gia đấu giá phải được các phòng, ban của huyện thẩm định đủ điều kiện tham gia đấu giá bằng văn bản.

(6) Ngoài các điều kiện quy định trên, tổ chức được thuê đất để thực hiện dự án đầu tư còn phải có đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013 (gọi tắt là Nghị định số 43/2014/NĐ-CP), cụ thể:

+ Có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 héc ta; không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 héc ta trở lên;

+ Có khả năng huy động vốn để thực hiện dự án từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức, cá nhân khác (Chứng minh bằng văn bản hợp lệ, bằng hợp đồng tín dụng hoặc bằng bảo lãnh của tổ chức tín dụng).

* Lưu ý:

- Đối với mỗi tài sản, một tổ chức chỉ được 01 đơn vị tham gia đấu giá; một tổng công ty chỉ được 01 công ty thành viên tham gia đấu giá; Công ty mẹ và Công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một doanh nghiệp tham giá đấu giá. Một hộ gia đình chỉ đươck một thành viên tham gia đấu giá.

  - Không vi phạm quy định pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do nhà nước giao đất, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư khác theo quy định tại Khoản 3 Điều 14 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

  - Người trúng đấu giá có trách nhiệm nộp đủ số tiền trúng đấu giá đất vào ngân sách huyện Quỳnh Nhai trong thời hạn không quá 90 ngày làm việc, kể từ ngày UBND huyện phê duyệt Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá; hình thức, phương thức đấu giá

- Thời gian địa điểm đấu giá: Vào hồi 08h00ph ngày 13/9/2019, tại Hội trường Chi cục Thuế khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai (xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai).

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín trực tiếp nhiều vòng.

- Phương Thức đấu giá: Trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ:

(1) Công ty đấu giá hợp danh Tây Bắc - Việt Nam. (Địa chỉ: Số nhà 470, đườngTrần Đăng Ninh, tổ 3, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La; ĐT: 02123 855 855)

(2) Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quỳnh Nhai (Địa chỉ: (Xóm 1, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai; Điện Thoại: 02123 833 104)./.