(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản ngày 13/9/2018 do Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước ủy quyền như sau:

1/ Tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước

Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước

2/ Người có tài sản đấu giá: Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước

Địa chỉ: 676 QL14, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

3/ Tài sản đấu giá là: Quyền sử dụng đất khu đất thương mại dịch vụ và ở tại phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, Cụ thể như sau:

3.1 Vị trí địa lý: Khu đất tọa lạc tại phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, có tứ cận tiếp giáp cụ thể như sau (có sơ đồ kem theo):

- Phía Bắc giáp QL 14;

- Phía Nam giáp đường quy hoạch rộng 12m;

- Phía Đông giáp đường Lê Duẩn;

- Phía Tây giáp trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường.

3.2 Diện tích khu đất: Tổng diện tích khu đất là 3.021,7 m2,

3.3 Mục đích, hình thức, thời hạn sử dụng đất

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị.

- Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng đất: 50 năm.

4/ Tổng giá khởi điểm: 95.567.717.880 đồng (Chín mươi lăm tỷ, năm trăm sáu mươi bảy triệu, bảy trăm mười bảy ngàn, tám trăm tám mươi đồng).

5/ Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

6/ Bước giá: Bước giá ở mỗi vòng đấu: 01% (Một phần trăm)

7/ Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá.

8/ Số vòng đấu giá: Nhiều vòng cho đến khi không còn người tiếp tục trả giá

9/ Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận đăng ký và tham khảo hồ sơ đấu giá: Từ ngày 21/8/2018 đến ngày 10/9/2018, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước

10/ Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 05/9/2018 đến ngày 07/9/2018 tại khu đất phường Tân Bình.

11/ Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản. Khách hàng đăng ký trực tiếp từ 21/8/2018 đến ngày 10/9/2018, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

12/ Thời gian, địa điểm đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 13/9/2018 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

13/ Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá bao gồm:

- Đơn xin tham gia đấu giá do Trung tâm dịch vụ đấu giá phát hành;

- Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân (hoặc căn cước công dân) của người đại diện tổ chức tham gia đấu giá.

- Bản sao có chứng thực giấy đăng ký kinh doanh trong đó có ngành nghề hoạt động kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật.

- Giấy nộp tiền đặt trước theo đúng quy định (là 15% giá khởi điểm của tài sản)

- Có năng lực tài chính để đảm bảo việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư; không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác.

- Một (01) tổ chức chỉ được một (01) cá nhân đại diện tham gia đấu giá; trường hợp có hai (02) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một (01) tổng công ty hoặc tập đoàn thì chỉ được một (01) doanh nghiệp tham gia đấu giá; trường hợp tổng công ty hoặc tập đoàn với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được (một) doanh nghiệp tham gia đấu giá.

- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán độc lập xác nhận, trong đó thể hiện mức vốn chủsở hữu của doanh nghiệp lớn hơn 70 tỷ đồng (không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư dự án dự kiến). Đối với doanh nghiệp mới thành lập thì nếu số vốn là tiền đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ thì phải được ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp đó mở tài khoản xác nhận về số dư tài khoản về số dư tiền gửi của doanh nghiệp lớn hơn 70 tỷ đồng.

- Phương án triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng trên khu đất theo quy hoạch được phê duyệt, trong đó nêu cụ thể về thời gian hoàn thành, nguồn vốn thực hiện.

- Người tham gia đấu giá phải nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá là: 1.000.000đ/ hs

14/ Đối tượng tham gia đấu giá: Là doanh nghiệp hoặc hợp tác xã thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai (sau đây gọi là tổ chức); có vốn pháp định đăng ký hoạt động kinh doanh bất động sản phù hợp với quy định của pháp luật; có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt

Mọi tổ chức có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước; Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước; ĐT: 02713.860216.