(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị thông báo đấu giá tài sản vào ngày 13/8/2021 do Tỉnh Đoàn Quảng Trị ủy quyền như sau:

Xe ô tô, máy đào bánh xích, xe mô tô đã qua sử dụng.

Tỉnh Đoàn Quảng Trị

Ngày 13/8/2021, đấu giá xe ô tô, máy đào bánh xích, xe mô tô đã qua sử dụng tại tỉnh Quảng Trị ảnh 1
Ngày 13/8/2021, đấu giá xe ô tô, máy đào bánh xích, xe mô tô đã qua sử dụng tại tỉnh Quảng Trị ảnh 2
Ngày 13/8/2021, đấu giá xe ô tô, máy đào bánh xích, xe mô tô đã qua sử dụng tại tỉnh Quảng Trị ảnh 3