(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu thông báo đấu giá tài sản vào ngày 13/8/2021 do Công an tỉnh Bạc Liêu ủy quyền như sau:

Lô 1: Tôm sú lột PTO: 69,2 kg, loại: 26-30 con/453g; Tôm sú lột PTO: 165,3 kg, loại: 31-40 con/453g. Giá khởi điểm: 38.627.200 đồng - Lô 2: Tôm sú lột PTO: 24,7 kg, loại: 21-25 con/453g; Tôm sú lột PTO: 52,4 kg, loại: 26-30 con/453g; Tôm sú lột PTO: 51,4 kg, loại: 31-40 con/453g. Giá khởi điểm: 22.139.400 đồng Nơi lưu giữ: Tại số 99, đường Lò Rèn, Phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu (Công ty TNHH chế biến thủy sản và xuất nhập khẩu Trang Khanh).

Công an tỉnh Bạc Liêu

Ngày 13/8/2021, đấu giá Tôm sú lột PTO tại tỉnh Bạc Liêu ảnh 1
Ngày 13/8/2021, đấu giá Tôm sú lột PTO tại tỉnh Bạc Liêu ảnh 2