(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo đấu giá tài sản vào ngày 13/8/2021 do Hạt Kiểm Lâm huyện Krông Pa ủy quyền như sau:

Đấu giá tài sản tịch thu trong lĩnh vực lâm nghiệp trên địa bàn huyện Krông Pa. Tài sản do hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Krông Pa ra quyết định tịch thu gồm: Lô 1: Lâm sản: Gỗ tròn, xẻ nhóm 1-6, khối lượng: 75,417 m3 ; Củi rừng tự nhiên: 26,2 ster, cành nhánh, gốc rễ Hương: 410 kg; Cành nhánh, gốc Cà te: 130 kg Giá Khởi điểm lô 1: 292.340.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm chín mươi hai triệu ba trăm bốn mươi ngàn đồng) Lô 2: Phế liệu: 1.096 kg (Gồm 15 xe máy độ chế, 09 cưa xăng, 01 cái rựa). Giá khởi điểm lô 2: 6.576.000 đồng (Bằng chữ: Sáu triệu năm trăm bảy mươi sáu ngàn đồng)

Hạt Kiểm Lâm huyện Krông Pa

Ngày 13/8/2021, đấu giá tài sản tịch thu trong lĩnh vực Lâm nghiệp tại tỉnh Gia Lai ảnh 1
Ngày 13/8/2021, đấu giá tài sản tịch thu trong lĩnh vực Lâm nghiệp tại tỉnh Gia Lai ảnh 2
Ngày 13/8/2021, đấu giá tài sản tịch thu trong lĩnh vực Lâm nghiệp tại tỉnh Gia Lai ảnh 3
Ngày 13/8/2021, đấu giá tài sản tịch thu trong lĩnh vực Lâm nghiệp tại tỉnh Gia Lai ảnh 4
Ngày 13/8/2021, đấu giá tài sản tịch thu trong lĩnh vực Lâm nghiệp tại tỉnh Gia Lai ảnh 5