(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Gia – Chi nhánh Đà Nẵng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 13/8/2021 do Trường THPT Phạm Phú Thứ ủy quyền như sau:

Quyền thuê sử dụng và khai thác tài sản công tại Trường THPT Phạm Phú Thứ: “Mặt bằng cho thuê căn tin phía sau khối nhà lớp học 2 tầng”.

Trường THPT Phạm Phú Thứ

Ngày 13/8/2021, đấu giá quyền thuê sử dụng và khai thác mặt bằng Trường THPT Phạm Phú Thứ, thành phố Đà Nẵng ảnh 1
Ngày 13/8/2021, đấu giá quyền thuê sử dụng và khai thác mặt bằng Trường THPT Phạm Phú Thứ, thành phố Đà Nẵng ảnh 2
Ngày 13/8/2021, đấu giá quyền thuê sử dụng và khai thác mặt bằng Trường THPT Phạm Phú Thứ, thành phố Đà Nẵng ảnh 3