(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Gia - Chi nhánh Đà Nẵng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 13/8/2021 do Trường THPT Ngũ Hành Sơn ủy quyền như sau:

Quyền thuê sử dụng và khai thác tài sản công tại Trường THPT Ngũ Hành Sơn, gồm: Mặt bằng cho thuê căn tin. Diện tích cho thuê 115m2.

Trường THPT Ngũ Hành Sơn

Ngày 13/8/2021, đấu giá quyền thuê sử dụng và khai thác mặt bằng tại Trường THPT Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng ảnh 1
Ngày 13/8/2021, đấu giá quyền thuê sử dụng và khai thác mặt bằng tại Trường THPT Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng ảnh 2
Ngày 13/8/2021, đấu giá quyền thuê sử dụng và khai thác mặt bằng tại Trường THPT Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng ảnh 3